O firmie  |  Trawa rolowana  |  Hydrosiew  |  Zieleń  |  Środowisko  |  Kontakt
Kontrola erozji

Erozja to naturalne zjawisko mechanicznego niszczenia powierzchni skorupy ziemskiej.
Górna warstwa gleby narażona jest na destrukcyjne działanie wiatru i wody, czasem zdarza się tak, że procesy erozyjne mają miejsce w wyniku niewłaściwego działania człowieka czy też przypadkowego działania zwierząt.

Kontrola erozji zajmuje się monitorowaniem i zapobieganiem tworzenia ubytków w górnych warstwach gleby. Działania stabilizacyjne mają na celu wzmocnienie podglebia i warstwy ornej tak, aby w przypadku występowania czynników destrukcyjnych nie dochodziło do odrywania się warstw podglebia i warstwy ornej od niższych warstw poziomych gleby. Z niekorzystnymi skutkami erozji najczęściej spotykamy się na stromych, świeżo usypanych skarpach gdzie gleba osypuje się w wyniku braku spójności.

W sytuacjach ekstremalnych może być konieczne zastosowanie kilku metod zabezpieczających, szczególnie wtedy, gdy kąt oparcia dla głębszych warstw gleby zmienia się znacznie w stosunku do kąta naturalnego. Możliwość łączenia kilku rozwiązań podnosi stopień zabezpieczenia a prawidłowe ich wykonanie prowadzi do znacznych oszczędności. Działania mające na celu przeciwdziałanie erozji są w efekcie znacznie tańsze niż naprawa skutków.

Wykonujemy usługi zabezpieczające przed erozją:
  • montaż mat antyerozyjnych
  • montaż geosiatek i geokrat komórkowych
  • humusowanie z siewem tradycyjnym
  • hydromulczowanie
  • hydrosiew


Wstecz
Rekultywacja terenów
Zieleń drogowa i miejska
Zieleń na obiektach sportowych
Nawadnianie
Kontrola erozji
Rekultywacja terenów
Kontrola pylenia
Copyright © 2009 Zielony Ekspres
Adres biura: ul. Poznańska 4, 88-100 Inowrocław
tel./fax. (52) 357 92 71
mgr inż. Dariusz Teresiński
tel. kom. 608 803 154
email: biuro@zielonyekspres.pl