O firmie  |  Trawa rolowana  |  Hydrosiew  |  Zieleń  |  Środowisko  |  Kontakt
Zieleń drogowa i miejska

Zieleń drogowa i miejska oprócz znaczenia estetycznego, kształtuje mikroklimat,
odgrywa istotną role higieniczno-sanitarną polegającą na:
  • utrzymywaniu prawidłowego bilansu tlenu do dwutlenku węgla w powietrzu
  • neutralizacji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
  • tłumieniu hałasu
  • ograniczaniu prędkości wiatrów
  • wydzielaniu specyficznych bakteriobójczych związków lotnych
Play this video Play this video

Oferujemy kompleksowe usługi zagospodarowania terenów zielonych w projektach drogowych, zieleni komunalnej, w parkach przemysłowych, wokół centrów handlowych, łącznie z dostawą materiału szkółkarskiego i nasadzeniami. Wykonujemy usługę humusowania, nawożenia
i przygotowania terenu pod zasiew traw.

W zależności od oczekiwań klientów i warunków terenowych,
proponujemy założenie trawników różnymi metodami:
  • siew tradycyjny
  • układanie trawy w rolkach
  • hydrosiew

Wstecz
Zieleń na obiektach sportowych
Zieleń drogowa i miejska
Zieleń na obiektach sportowych
Nawadnianie
Kontrola erozji
Rekultywacja terenów
Kontrola pylenia
Copyright © 2009 Zielony Ekspres
Adres biura: ul. Poznańska 4, 88-100 Inowrocław
tel./fax. (52) 357 92 71
mgr inż. Dariusz Teresiński
tel. kom. 608 803 154
email: biuro@zielonyekspres.pl